Afspraak maken

Omdat wij aan elke patiënt voldoende aandacht en zorg willen besteden, werken wij uitsluitend op afspraak. U kunt een afspraak maken via telefoonnummer:

010-247 01 10

 

of aan onze balie. Desgewenst kunt u aangeven dat u een voorkeur heeft voor één van onze dierenartsen; Maron van den Berg, Andre Gebben of Jolien van Straaten. Bijvoorbeeld omdat het een herhalingsbezoek betreft.

Online een afspraak maken

Bij ons is het ook mogelijk on-line een afspraak te maken. Gedurende de week hebben wij een aantal plaatsen op ons spreekuur gereserveerd voor mensen die graag on-line een afspraak maken. Wilt u hier gebruik van maken gebruik dan onderstaand invulschemaen maak de afspraak on-line.