Hartproblemen

Ook bij onze huisdieren komen hartproblemen regelmatig voor. Zowel kat als hond kunnen op jonge leeftijd (aangeboren), maar zeker als ze ouder worden last krijgen van hartklachten, een hartruis, verminderd uithoudingsvermogen, of hoesten. Het is dan zaak om goed uit te zoeken wat er aan de hand is. Bij ons bent u daarvoor op het goede adres. Binnen onze kliniek is extra kennis aanwezig op het gebied van cardiologie.

Diagnostiek

Om te komen tot een goede diagnose is er meestal veel aanvullend onderzoek nodig. Te denken valt aan een echo, een röntgenfoto, een bloeddrukmeting, een ECG (het hartfilmpje), en/of bloedonderzoek. Afhankelijk van de verschijnselen en de klachten kunnen wij voorstellen een of meerdere van deze onderzoeken te gaan doen.

Gedurende het eerste consult nemen wij een uitgebreide anamnese af. We gaan na hoe lang de klachten al bestaan en wat er eventueel al is uitgevoerd aan onderzoek. Daarna volgt een uitgebreid lichamelijk onderzoek om andere oorzaken van de eventuele klachten uit te sluiten. Vervolgens zullen we uiteraard extra aandacht besteden aan het hart, maar ook de longen.

Benauwdheid, verlies aan uithoudingsvermogen en hoestklachten kunnen uiteraard ook veroorzaakt worden door longproblemen. Vaak is de eerste prioriteit dan ook om dit onderscheid proberen te maken. Na het lichamelijk onderzoek nemen we met u de voorlopige diagnose (waarschijnlijkheidsdiagnose) door en bespreken we wat de verdere stappen zijn om tot een definitieve diagnose te komen. Na het stellen van de exacte diagnose nemen we met u het behandelplan door.

hart

rontgen thorax

hartecho

hart1

De behandeling

Bij dieren met hartproblemen kunnen we bijna altijd de oorzaak van de klachten vinden. Helaas kunnen we de meeste van de gevonden hartproblemen niet genezen en blijven de dieren altijd patiënt. Dat betekent dat uw huisdier met enige regelmaat gecontroleerd zal moeten worden.

Door de afwijking goed te monitoren en daarmee op het juiste moment te starten met behandelen kunnen we de levensduur en kwaliteit van leven van dieren met hartproblemen aanzienlijk verbeteren.

Na het stellen van een definitieve diagnose maken we bij hartklachten een behandelplan. Bij minimale hartafwijkingen is medicamenteuze behandeling vaak (nog) niet noodzakelijk. Vaak wordt er dan voor gekozen het goed probleem goed op te volgen. Soms is het geven van medicatie echter wel noodzakelijk. We kunnen de aandoening hiermee niet genezen maar we kunnen hiermee bijna altijd wel de kwaliteit en kwantiteit van het leven verbeteren.

 • DIERENKLINIEK
  SCHIEDAM-NOORD
  IS EEN MODERNE PRAKTIJK

  "Dierenkliniek Schiedam-Noord is een zeer moderne praktijk.
  Wij beschikken over een groot aantal mogelijkheden tot het doen van aanvullende diagnostiek, zoals:
  Bloedonderzoek, röntgenfoto's, echografie, kijkoperaties, bacteriologie.
  Ook hebben wij zeer uitgebreide mogelijkheden tot het uitvoeren van behandelingen van dieren,
  waaronder een eigen opname voor katten en honden"
 • DE DOKTOREN
  EN PARA-VETERINAIREN
  STAAN VOOR U KLAAR

  "De artsen en assistentes van dierenkliniek Schiedam-Noord staan ten alle tijden voor u klaar.
  Is uw dier ziek of heeft u een spoedgeval bel ons dan op tel. 010-2470110.
  Ook als u gewoon een vraag heeft kunt u ons ten alle tijden bellen.
  In alle gevallen proberen wij u zo goed mogelijk van dienst te zijn"
 • ONZE STERKSTE KRACHT
  IS COMPASSIE
  VOOR EIGENAAR EN PATIENT.

  Bij dierenkliniek Schiedam-Noord vinden wij het belangrijk
  dat wij samen met u uw dier gezond en fit houden.
  Mocht uw huisdier toch ziek zijn dan proberen wij in overleg met u tot een oplossing hiervan te komen.
  Wij streven ernaar dat iedereen zich welkom en prettig bij ons voelt."

Cardiologie:

Dr. Andre Gebben

Ook echografie van het hart

Dierenarts Gebben heeft meerdere opleidingen gevolgd op het gebied van de cardiologie. Naast kennis van ziekten van het hart kan hij ook echo’s maken van het hart. Dit alles maakt het mogelijk dieren met hartklachten optimaal te kunnen helpen

Alle teamleden →

Sterkliniek dierenartsen

Sterkliniek Dierenartsen is een samenwerkingsverband van verschillende gezelschapsdierenklinieken verspreid over heel Nederland. De deelnemende praktijken hebben gemeen dat ze de belangen van de diereigenaren en hun dieren voorop stellen. Daartoe streven ze naar een hoge kwaliteit in hun (diergeneeskundige) dienstverlening. Om de kwaliteit daadwerkelijk te borgen wordt deze ook gecontroleerd .

Lees meer

about_small_1

Gecontroleerde hoge kwaliteit

De kwaliteit van een Sterkliniek wordt door een onafhankelijke en betrouwbare partij, met veel kennis van zaken en van buiten de beroepsgroep van Dierenartsen, streng gecontroleerd. Hierbij kunt u denken aan controle op de nascholing van dierenartsen en para-veterinairen, controle van bedrijfsprotocollen, controle op ijking en onderhoud van apparatuur, enzovoort.

Lees meer

cursus

Nascholing voor alle werknemers

Eén van de belangrijkste pijlers voor kwalitatieve goede diergeneeskunde wordt gevormd door een goed kennisniveau. Om het kennisniveau hoog te houden stelt Sterkliniek dierenartsen (i.t.t. de beroepsgroep) strenge regels t.a.v. nascholing. Nascholing is verplicht voor dierenartsen en para-veterinairen. Sterkliniek organiseert zelf ook nog aanvullende nascholing. Zo kan de organisatie heel snel reageren op veranderingen in het vak en nieuwe wetenschappelijke inzichten.

Lees meer

photodune-4830846-boy-with-long-blond-hair-playing-doctor-xs

Twee weten meer dan één

Binnen Sterklinieken vindt veel inter-collegiaal overleg plaats. Hierbij wordt kennis en kunde met elkaar uitgewisseld. Ook wordt elke kliniek jaarlijks onderworpen aan een visitatie bezoek. Hierbij kijken collega’s van een andere praktijk naar het diergeneeskundig handelen binnen de bezochte praktijk. Alles is er op gericht het niveau van kennis en kunde onderling te stimuleren en op een zo hoog mogelijk niveau te houden.

Lees meer