Anesthesie en chirurgie

Naast de spreekuren in de middag en de avond hebben wij in de ochtend een operatieprogramma. De operaties die wij uitvoeren lopen zeer uiteen. Ze lopen van sterilisaties en castraties tot het weghalen van tumoren of ingewikkelde darmoperaties.
Bij onze operaties staat de veiligheid van de patiënt uiteraard voorop. Wij werken daarom dan ook naast injectie anesthesie met gas-anesthesie. Bij gas-anesthesie krijgt de patiënt via een tube in zijn luchtpijp zuurstof toegediend en eventueel als dat nodig mocht zijn anesthesie-gas.
Veder beschikken wij over een uitgebreid bewakingssysteem waarmee wij onder meer de ademhaling, de hartslag en de lichaamstemperatuur in de gaten kunnen houden. Na de operatie worden de patiënten opgevangen in een opname waar zij onder een warmte lamp, onder toezicht, rustig wakker kunnen worden.

chirurgie1

Welke operaties doen wij?

Naast de standaard operaties zoals castraties en sterilisaties voeren wij ook nog een groot aantal andere operaties uit. De meeste operaties die wij uitvoeren betreffen de weke delen chirurgie. Voorbeelden ven de operaties die wij uitvoeren zijn ondermeer:

  • Entropion operaties
  • Cherry eye operaties
  • Darmoperaties
  • Blaasoperaties
  • Verwijderen van tumoren
  • Melklijstresecties
  • Behandeling van gecompliceerde wonden
  • etc.

“De geneeskunde is het enige beroep dat voortdurend vecht om de redenen voor haar eigen bestaan weg te nemen.”

— James Bryce

Veiligheid rondom operaties

anesthesie

Veiligheid rondom operaties speelt bij ons een belangrijke rol. Om de veiligheid te optimaliseren passen wij de narcose aan al naar gelang de risicocategorie waar een operatiekandidaat in valt (ASA). Tevens geven wij veel van onze operatiepatiënten een braunulle en infuus.
Nadat de dieren in slaap zijn gevallen gaan ze allemaal aan het inhalatiesysteem waarmee wij aan alle dieren zuurstof geven en indien nodig extra gas-anesthesie (iso-fluraan).
Tevens wordt bij alle patiënten bewakingsapparatuur aangesloten. Hiermee bewaken wij de hoeveelheid zuurstof die er wordt toegediend, de hoeveelheid CO2 die wordt uitgeademd (capnografie) en de hoogte van de lichaamstemperatuur. Op deze manier proberen wij alle risico’s, hoe klein, ook zoveel mogelijk te minimaliseren

Injectie narcose

Om uw dier in slaap te brengen maken wij vaak gebruik van injecteerbare anesthesie middelen die wij toedienen mbv een braunulle.

Daarna

Nadat de dieren in slaap zijn gevallen worden ook zij in de OK aangesloten op beademing en bewaking.

Gas narcose

Heel vaak maken wij gebruik van zogenaamde gasnarcose. Deze narcose wordt toegediend via de beademing in combinatie met zuurstof.

Veilig

Gas narcose is één van de veiligste narcosen die er is, vooral omdat hij zo makkelijk en nauwkeurig te reguleren is.

Bewaking

Bij bijna elke narcose sluiten wij de dieren aan op de hart-en ademhalingsbewaking. Hiermee kunnen wij de ademhaling en de hartslag goed in de gaten houden.

Controle

Door het aansluiten van de bewaking wordt de narcose alleen maar veiliger. Door beter inzicht in de hart- en ademfunctie kunnen wij de narcose diepte voortdurend aanpassen.

Pijnstilling

Zowel gedurende de operatie als daarna besteden wij veel aandacht aan het bestrijden van pijn. Bijna alle pijn kan bestreden worden.

Welzijn en herstel

Pijnstilling is belangrijk voor het welzijn van het dier en goede pijnstilling bevordert de snelheid van het herstel na de operatie.