De gezondheidscontrole

Het vaccineren, of ook wel het enten, van honden is een jaarlijks terugkerende gebeurtenis die voor de gezondheid van uw hond van groot belang is.
Het belangrijkste van het jaarlijks vaccineren is echter dat door de dierenarts voorafgaand aan het vaccinatie uw hond uitvoerig nagekeken wordt. Deze jaarlijkse check-up is erg belangrijk omdat uw hond niet altijd zelf goed kan aangeven of er wel of niet iets aan de hand is. Het is daarom prettig als door ons als dierenarts jaarlijks wordt gecontroleerd hoe het met uw hond gaat. Jaarlijks worden de veranderingen door ons opgeschreven en bewaard. Indien nodig wordt er natuurlijk actie ondernomen.

honden1

Puppie entingen

In de eerste 3 maanden van hun leven moeten puppies meerdere malen gevaccineerd worden.

Puppie entingen

Puppies moet worden gevaccineerd op 6 weken, 9 weken en 12 weken leeftijd. Deze vaccinaties zijn zeer belangrijk omdat puppies de weerstand verliezen die ze mee hebben gekregen van hun moeder. De vaccinaties helpen hen zelfstandig een eigen goede weerstand op te bouwen.

Grote vaccinatie

De grote zogenaamde cocktail vaccinatie wordt om de drie jaar gegeven.

De grote cocktail

na het eerste jaar en daarna om de drie jaar wordt de grote cocktail gegeven. Deze kan al dan niet gecombineerd worden met de vaccinatie tegen besmettelijke hondenhondenhoest (neusdruppelenting).

Kleine enting

De kleine vaccinatie wordt gegeven in de jaren dat de grote zogenaamde cocktailvaccinatie niet wordt geven.

Kleine cocktail enting

In de jaren tussen de drie-jarige grote cocktailvaccinatie, wordt de kleine cocktail vaccinatie gegeven. Steeds twee jaar achter elkaar, waarna de grote cocktail vaccinatie weer volgt.

Rabiës-vaccinatie

Bij een reis naar het buitenland is de rabiës-vaccinatie verplicht

Rabiës enting

Mocht u met uw hond naar het buitenland willen dan is het verplicht uw hond te laten vaccineren tegen rabiës(hondsdolheid). Voor de meeste landen volstaat dit, maar controleer altijd voor vertrek de regels van de landen waar u door heen reist

Kennelhoest vaccinatie

Het is verstandig uw hond naast de jaarlijkse standaard vaccinatie ook te laten vaccineren tegen besmettelijke hondenhoest

Na 15 maanden

Op 15 maanden leeftijd (1 jaar na de 12 weken enting) moet uw hond opnieuw gevaccineerd worden. Dit vormt eigenlijk de laatste vaccinatie in de opbouw van de weerstand van uw hond.

Waarom vaccineren?

entinghond

In de omgang met andere honden en zijn omgeving nogal wat risico’s. Vooral omdat honden in tegenstelling tot mensen wat minder hygiënisch (bijv. snuffelen aan ontlasting, eten van straat of het drinken van vies water) zijn. De kans op een besmetting is bij honden dan ook veel groter! Tegen een aantal heel vervelende ziekten is het mogelijk uw hond in te laten vaccineren. Door dit jaarlijks goed bij te houden loopt uw hond het minste risico om ernstig ziek te worden.

Wat is een vaccinatie?

Bij het vaccineren van uw hond wordt meestal middels een injectie dode of verzwakte ziektekiemen in het lichaam gebracht. Deze ziektekiemen kunnen zich niet of slechts heel beperkt vermenigvuldigen en uw hond wordt er dus ook niet ziek van (wel kan hij kan er een dag wat sloom van zijn).
Wat er wel gebeurt is, dat er als gevolg van de ingebrachte entstof, een reactie van het afweersysteem op gang komt. Hierdoor wordt de weerstand tegen de veroorzakers van ziekten verhoogd. Als uw hond daarna in contact komt met de echte boosdoener heeft hij/zij een veel betere kans deze uit te schakelen zonder dat hij/zij ernstig ziek wordt.

honden2

Vaccinatie schema honden

Bij pups is het opbouwen van een goed afweer van groot belang. Zij worden in de eerste 4 maanden van hun leven dan ook meermalen gevaccineerd en wel op 6 weken (puppy-vaccinatie), 9 weken, 12 weken en eventueel op 16 weken leeftijd.

De volwassen hond daarentegen wordt in principe één keer per jaar gevaccineerd. Deze vaccinatie is niet ieder jaar hetzelfde. Iedere 3 jaar wordt uw hond gevaccineerd met hetzelfde vaccin welke bij een pup op 12 weken wordt gegeven, en wordt meestal de cocktail-enting genoemd.
Deze vaccinatie zorgt voor de afweer opbouw tegen:

Hondenziekte (ziekte van Carré)
Parvo
Hepatitis (HCC)
Parainfluenza/Adeno type 2 virus
Ziekte van Weil (Leptospirose)

In de tussenliggende 2 jaar wordt uw hond alleen gevaccineerd met het vaccin tegen leptospirose. Op deze manier houdt uw hond voldoende bescherming en wordt er ook niet overmatig veel gevaccineerd

hondenentingen

Kennelhoest (besmettelijke hondenhoest)

Naast de virusfracties (Parainfluenza/Adenovirus) die in de cocktail-enting is verwerkt is het raadzaam, om wat kennelhoest betreft, te vaccineren tegen de bacterie Bordetella Bronchoseptica. Deze bacterie is samen met het influenza-virus de belangrijkste verwekker van kennelhoest. Deze aanvullende vaccinatie is met name belangrijk voor die honden die veel en intensief contact hebben met andere honden bijv. op cursus, uitlaatservice, bij shows of in pensions.
Ook deze enting moet elk jaar herhaald worden om voor een optimale bescherming te zorgen.

Rabiës (Hondsdolheid)

Hondsdolheid is een ernstige niet behandelbare ziekte die behalve door de hond, ook door vossen en vleermuizen kan worden overgebracht. Het meest vervelende van deze ziekte is dat hij ook besmettelijk is voor de mens (zoönse). Besmette dieren moeten daarom ook , zoals in de wet is vastgelegd, worden geëuthanaseerd en vernietigd.
In Nederland komt deze ziekte op dit moment niet meer voor, in de ons omringende landen echter wel. Als u de hond meeneemt naar het buitenland is een enting tegen hondsdolheid dan ook verplicht. Toediening onder de 3 maanden moet na 3 maanden weer herhaald worden. Bij honden ouder dan 3 maanden is 3-jaarlijks vaccinatie noodzakelijk.
De regelgeving voor grensovergang en geldigheidsduur van deze vaccinatie verschilt van land tot land. U doet er dan ook verstandig aan dit ruimschoots voordat u op vakantie gaat dit na te vragen bij de ons in de praktijk of bij de betreffende ambassade. Van deze vaccinatie moet u in ieder geval een officieel document kunnen laten zien. Op dit document staat de datum van vaccineren (minimaal 30 dagen van tevoren). Tevens bevat dit document een gezondheidsverklaring. Ook op deze gezondheidsverklaring zijn per land weer verschillende regels van toepassing. Ook hier is het tijdig navraag doen van groot belang.
Voor een aantal landen gelden met betrekking tot rabiës zelfs zeer uitzonderlijke en strenge eisen. Voordat uw hond hier mee naar toe kan nemen moet er namelijk eerst middels een bloedproef zijn aangetoond dat uw hond daadwerkelijk goed beschermd is tegen rabiës. Dit kan zeer veel tijd in beslag nemen en advies is dan ook om hier heel tijdig contact over op te nemen met onze praktijk.