De gezondheidscontrole

Het vaccineren, of ook wel het enten, van katten is een jaarlijks terugkerende gebeurtenis die voor de gezondheid van uw kat van groot belang is. De kat loopt in de omgang met andere katten en zijn omgeving best wel wat risico’s. De kans op een besmetting van uw kat is dan ook behoorlijk groot! Tegen een aantal ziekten is het mogelijk uw kat in te laten vaccineren. Door dit jaarlijks goed bij te houden loopt uw kat het minste risico om ernstig ziek te worden. Daarnaast wordt door de dierenarts voorafgaand aan de vaccinatie uw kat uitgebreid nagekeken. Deze jaarlijkse check-up is belangrijk omdat uw kat meestal slecht zelf aan kan geven of er wel of niet iets aan de hand is.

katten3

Periodiek gezondheidsevaluatie

Gedurende de jaarlijkse gezondheidscontrole evalueren wij de gezondheid van uw kat en voert onze dierenarts een grondig lichamelijk onderzoek uit. Hieronder staat wat u mag verwachten van dit gezondheidscontrole en evaluatie moment:

• We bekijken aan de hand van onze administratie het verleden van de gezondheid van uw kat.
• We bespreken de eventuele huidige medicatie van uw kat, inclusief de vlooien- en ontwormingsproducten.
• We Noteren het gewicht en de lichamelijke veranderingen van uw kat, zodat wij deze kunnen volgen in de tijd.
• We vragen naar veranderingen in gedragingen thuis
• We Voeren een lichamelijk onderzoek uit inclusief: tanden, mondholte, ogen, oren, vacht, huid, pootjes, buik, en longen.
• We vragen naar afwijkend gedrag van uw kat zoals eten, drinken, slapen en plassen.
• We behandelen eventuele aandoeningen, zoals oorinfecties en oormijt.
• We voeren een gebitscontrole uit om te kijken of er een behandeling noodzakelijk is.
• Als er aanleiding is dan zal de aanbeveling zijn tot het uitvoeren van verder onderzoek (bloedprikken, urineonderzoek, röntgenfoto’s, echo)
• Tenslotte zullen we de juiste vaccinatie uitvoeren om zo ziekten als nies- en katteziekte te helpen voorkomen.

Kitten entingen

In de eerste 3 maanden van hun leven moeten kittens meerdere malen geënt worden.

twee maal enten

Kittens moet worden geënt op 9 weken en 12 weken leeftijd. De entingen zijn belangrijk omdat Kittens de weerstand verliezen die ze mee hebben gekregen van hun moeder. De entingen helpen hen om zelf een goede weerstand op te bouwen. Lees meer

Grote enting

De grote zogenaamde cocktail enting wordt om de drie jaar gegeven.

De grote cocktail

Na het eerste jaar en daarna om de drie jaar wordt de grote cocktail gegeven. De grote cocktail bevat zowel de katten- als niesziektecomponenten. Deze kan al dan niet gecombineerd worden met de Bordetella neusenting. Lees meer

Kleine enting

De kleine enting wordt gegeven in de jaren dat de grote zogenaamde cocktailenting niet wordt geven.

Kleine cocktail enting

In de jaren tussen de drie-jarige grote cocktailenting, wordt de kleine cocktail enting jaarlijks gegeven. Steeds twee jaar achter elkaar, waarna de grote cocktail enting weer volgt. De kleine enting bevat alleen de niesziekte componenten Lees meer

Rabiës enting

Bij een reis naar het buitenland is de rabiësenting verplicht

Rabiës enting

Mocht u met uw kat naar het buitenland willen dan is het verplicht uw kat te laten inenten tegen rabiës (hondsdolheid). Voor de meeste landen volstaat dit, maar controleer altijd voor vertrek de regels van de landen waar u door heen reist Lees meer

Bordetella enting

Het is verstandig uw kat naast de jaarlijkse standaard enting ook te laten inenten tegen Bordetella een extra verwekker van niesziekte

Bordetella neusdruppel enting

Het kan verstandig zijn uw kat extra in te enten tegen niesziekte middels de Bordetella neusdruppel enting. In een groot aantal pensions is deze enting verplicht als extra bescherming tegen niesziekte. Lees meer

Waarom vaccineren?

In de omgang met andere katten en zijn omgeving loopt hij/zij nogal wat risico’s. Vooral omdat katten in tegenstelling tot mensen wat minder hygiënisch (bijv. snuffelen aan ontlasting, eten van straat of het drinken van vies water) zijn. De kans op een besmetting is bij katten dan ook groter! Tegen een aantal heel vervelende (virus)ziekten is het mogelijk uw kat in te laten enten. Door dit jaarlijks goed bij te houden loopt uw kat het minste risico om ernstig ziek te worden.

Wat is een vaccinatie?

kittens4

Bij het vaccineren van uw kat wordt meestal middels een injectie dode of verzwakte ziektekiemen in het lichaam gebracht. Deze ziektekiemen kunnen zich niet of slechts heel beperkt vermenigvuldigen en uw kat wordt er dus ook niet ziek van. Wel kan hij/zij er een dag wat slomer van zijn.

Wat er wel gebeurt is, dat er als gevolg van de ingebrachte entstof, een reactie van het afweersysteem op gang komt. Hierdoor wordt de weerstand tegen de veroorzakers van ziekten verhoogd. Als uw kat daarna in contact komt met de echte boosdoener heeft hij/zij een veel betere kans deze uit te schakelen zonder dat hij/zij ernstig ziek wordt.

Vaccinatie schema katten

Bij kittens is het opbouwen van een goed afweer van groot belang. Zij worden in de eerste 3 maanden van hun leven dan ook meermalen gevaccineerd en wel op 9 weken en 12 weken.

De volwassen kat daarentegen wordt in principe één keer per jaar gevaccineerd. Dit is dezelfde vaccinatie welke bij de kittens op 12 weken plaats vindt, en wordt meestal de cocktail-enting genoemd. Deze vaccinatie zorgt voor de afweer opbouw tegen:

* Niesziekte (herpes, calici)

* Kattenziekte

entingen-kat

Bordetella neusdruppelenting

Naast de virusfracties (herpes/calici) die in de cocktail-enting zijn verwerkt is het raadzaam, om wat niesziekte betreft, extra te vaccineren tegen de bacterie Bordetella Bronchoseptica. Deze bacterie is samen met de genoemde virussen de belangrijkste verwekker van niesziekte. Deze aanvullende vaccinatie is met name belangrijk voor die katten die veel en intensief contact hebben met andere katten bijv. bij shows of in pensions.
Ook deze enting moet elk jaar herhaald worden om voor een optimale bescherming te zorgen.

Rabiës (Hondsdolheid)

Hondsdolheid is een ernstige niet behandelbare ziekte die behalve door de hond, ook door vossen en vleermuizen kan worden overgebracht. Het meest vervelende van deze ziekte is dat hij ook besmettelijk is voor de mens. Besmette dieren moeten daarom ook , zoals in de wet is vastgelegd, worden geëuthanaseerd en vernietigd. In Nederland komt deze ziekte op dit moment niet meer voor, in de ons omringende landen echter wel. Als u de hond meeneemt naar het buitenland is een enting tegen hondsdolheid dan ook verplicht. Toediening onder de 3 maanden moet na 3 maanden weer herhaald worden. Bij honden ouder dan 3 maanden is 3-jaarlijks vaccinatie noodzakelijk. De regelgeving voor grensovergang en geldigheidsduur van deze enting verschilt van land tot land. U doet er dan ook verstandig aan dit ruimschoots voordat u op vakantie gaat dit na te vragen bij de ons in de praktijk of bij de betreffende ambassade. Van deze vaccinatie moet u in ieder geval een officieel document kunnen laten zien. Op dit document staat de datum van vaccineren (minimaal 30 dagen van tevoren). Tevens bevat dit document een gezondheidsverklaring. Ook op deze gezondheidsverklaring zijn per land weer verschillende regels van toepassing. Ook hier is het tijdig navraag doen van groot belang. Voor Groot-Brittannië en Scandinavië gelden met betrekking tot rabiës heel uitzonderlijke en strenge eisen. Voordat uw hond daar mee naar toe kan moet er namelijk eerst middels een bloedproef zijn aangetoond dat uw hond daadwerkelijk goed beschermd is tegen rabiës. Dit kan zeer veel tijd in beslag nemen en advies is dan ook om hier heel tijdig contact over op te nemen met onze praktijk