Bloedonderzoek

Soms wordt uit lichamelijk onderzoek niet meteen duidelijk wat er met uw huisdier aan de hand is. Vaak is het dan verstandig om bloedonderzoek te doen.
In het bloed kunnen wij aan de hand van uiteenlopende stofjes aantonen of er organen zijn die niet goed functioneren. Zo kunnen wij bijvoorbeeld onderzoek doen naar de functioneren van de nieren, de lever, de bijnieren, de schildklier, de rode- en witte bloedcellen, de pancreas of suikerziekte.
Wij beschikken hiervoor over een eigen laboratorium, waar op een verschillende bloedanalyseapparaten een groot aantal tests kunnen worden uitgevoerd. Omdat wij dit zelf kunnen doen hebben wij in zeer korte tijd de uitslagen beschikbaar. Met deze uitslagen zijn wij meestal in staat een diagnose te stellen en meer gericht een therapie te starten.

Af en toe zijn er echter bloedtesten nodig die wij niet zelf kunnen uitvoeren. Dan is het noodzakelijk de bloedmonsters naar een extern laboratorium te sturen. Daarvoor werken we samen met een groot diergeneeskundig laboratorium. Meestal zijn ook deze uitslagen op vrij korte termijn beschikbaar.

Alles is er bij ons op gericht de diagnose zo snel mogelijk boven tafel te krijgen, zodat de patiënten zo snel en goed mogelijk behandeld kunnen worden.

Wij kunnen bloedonderzoek doen bij zowel honden, katten, maar ook bij konijnen, cavia’s, fretten, schildpadden, vogels en reptielen.

buisjes

Urine-onderzoek

Soms wordt uit lichamelijk onderzoek niet meteen duidelijk wat uw huisdier mankeert. Het kan dan verstandig zijn om urine-onderzoek te doen. In ons laboratorium kunnen wij uitgebreid urine onderzoek uitvoeren. Omdat wij dit zelf kunnen doen hebben wij in zeer korte tijd de uitslagen beschikbaar. Met deze uitslagen zijn wij meestal in staat een diagnose te stellen en meer gericht een therapie te starten.

Urine bekijken wij bijvoorbeeld vaak om een blaasontsteking of blaasgruis vast te stellen dan wel uit te sluiten, of om aanwijzingen te krijgen voor suikerziekte of nierproblemen.

Regelmatig doen wij een kweek van de urine om vast te stellen of, en zo ja door welke bacterie, de ontsteking in de blaas of nieren wordt veroorzaakt. Als de bacterie eenmaal bekend is kan door extra onderzoek vervolgens ook nog worden vastgesteld voor welke antibiotica deze het meest gevoelig is. Zodat er op deze manier een gerichte antibiotica therapie kan worden ingezet.

Af en toe zijn er echter urine-onderzoeken nodig die wij niet zelf kunnen uitvoeren. Dan is het noodzakelijk de urinemonsters naar een extern laboratorium te sturen. Daarvoor werken we samen met een groot diergeneeskundig laboratorium.

Alles is er bij ons op gericht de diagnose zo snel mogelijk boven tafel te krijgen, zodat de patiënten zo snel en goed mogelijk behandeld kunnen worden.

Wij kunnen urine-onderzoek doen bij zowel honden, katten, maar ook bij konijnen, cavia’s, schildpadden en reptielen.

“Met een eigen laboratorium zijn wij in staat snel bloed, urine en ontlasting te onderzoeken, Dit komt de diagnostiek en behandelingen ten goede.”

— Andre Gebben

Ontlasting-onderzoek

Soms is het verstandig om ontlastingsonderzoek te doen. Wij beschikken hiervoor over een laboratorium, waar wij een aantal tests op de ontlasting kunnen uitvoeren. Omdat wij dit zelf kunnen doen hebben wij in zeer korte tijd de uitslagen beschikbaar. Met deze uitslagen zijn wij meestal in staat een diagnose te stellen en meer gericht een therapie te starten. In de ontlasting kijken wij vaak naar het al of niet aanwezig zijn van parasieten (maagdarmwormen, Giardia, longwormen of coccidiose).

Af en toe zijn er echter ontlasting onderzoeken nodig die wij niet zelf kunnen uitvoeren. Dan worden de monsters naar een extern laboratorium opgestuurd. Daarvoor werken we samen met een groot diergeneeskundig laboratorium. Alles is er bij ons op gericht de diagnose zo snel mogelijk boven tafel te krijgen, zodat de patiënten zo snel en goed mogelijk behandeld kunnen worden.

Wij kunnen ontlasting onderzoek doen bij zowel honden, katten, maar ook bij konijnen, cavia’s, fretten, vogels, schildpadden, en reptielen.

Bloedafname

Bij de meeste dieren zijn wij in staat om bloed af te nemen en dit te onderzoeken.

Pijnloos

Bij de meeste dieren is de afname van bloed nagenoeg pijnloos en is afnemen van bloed mogelijk zonder sedatie.

Bloed-chemie

In het bloed kunnen wij met behulp van een aantal analyse apparaten verschillende enzymen, afvalproducten en chemische stoffen aantonen.

Ziekten

Bij ziekten aan de lever, nieren, alvleesklier en schildklier gaan bepaalde stoffen in het bloed omhoog en die kunnen wij met bloedonderzoek aantonen.

Bloedcellen

Wij beschikken over apparatuur waar wij de rode en witte bloedcellen in het bloed kunnen tellen.

Ontsteking, bloedarmoede

De witte bloedcellen zeggen oa. wat over het aanwezig zijn van ontstekingen in het lichaam. Bij te weinig rode bloedcellen is er sprake van bloedarmoede.

Urine-onderzoek

Urine onderzoek kan worden gedaan op spontaan verkregen urine, maar we kunnen ook urine afnemen met een katheter of middels een blaaspunctie.

Echo

In sommige gevallen is het mogelijk om urine af te nemen onder begeleiding van een echo. Meestal doen we dit om urine steriel te verkrijgen.