Tijden

Een groot gedeelte van ons werk bestaat uit het houden van spreekuren. Dagelijks houden wij
2 spreekuren, te weten:

middagspreekuur van 13.00 uur tot 16.00 uur.

avondspreekuur van 17.30 uur tot 19.30 uur.

Op maandag en vrijdag hebben wij een ochtendspreekuur van 10.30-12.30 uur.

Als het geen spoedgeval betreft behandelen wij al onze patiënten op afspraak. Hierdoor kunnen wij de wachttijden zoveel mogelijk beperken. Hetgeen prettig is voor zowel u als uw huisdier.

Op de spreekuren behandelen wij de huisdieren die komen omdat ze ziek zijn of die komen voor hun jaarlijkse gezondheidscontrole en daaraan gekoppeld de vaccinatie.

Wij proberen alle onderzoeken van onze patiënten zoveel mogelijk op hetzelfde spreekuur uit te voeren (one day diagnose). Soms is het echter noodzakelijk de patiënt op te nemen of op een later tijdstip te laten terugkomen om dan aanvullend onderzoek (bijv. bloedonderzoek, röntgen, echografie) uit te voeren.

Wilt u een afspraak maken bel dan met 010-2470110 of klik hier voor meer informatie.

spreekkamer

 • DIERENKLINIEK
  SCHIEDAM-NOORD
  IS EEN MODERNE PRAKTIJK

  "Dierenkliniek Schiedam-Noord is een zeer moderne praktijk.
  Wij beschikken over een groot aantal mogelijkheden tot het doen van aanvullende diagnostiek, zoals:
  Bloedonderzoek, röntgenfoto's, echografie, kijkoperaties, bacteriologie.
  Ook hebben wij zeer uitgebreide mogelijkheden tot het uitvoeren van behandelingen van dieren,
  waaronder een eigen opname voor katten en honden"
 • DE DOKTOREN
  EN PARA-VETERINAIREN
  STAAN VOOR U KLAAR

  "De artsen en assistentes van dierenkliniek Schiedam-Noord staan ten alle tijden voor u klaar.
  Is uw dier ziek of heeft u een spoedgeval bel ons dan op tel. 010-2470110.
  Ook als u gewoon een vraag heeft kunt u ons ten alle tijden bellen.
  In alle gevallen proberen wij u zo goed mogelijk van dienst te zijn"
 • ONZE STERKSTE KRACHT
  IS COMPASSIE
  VOOR EIGENAAR EN PATIENT.

  Bij dierenkliniek Schiedam-Noord vinden wij het belangrijk
  dat wij samen met u uw dier gezond en fit houden.
  Mocht uw huisdier toch ziek zijn dan proberen wij in overleg met u tot een oplossing hiervan te komen.
  Wij streven ernaar dat iedereen zich welkom en prettig bij ons voelt."

Gezondheids- controle

Veel van de patiënten op het spreekuur komen voor hun jaarlijkse gezondheidscontrole. Als ze helemaal nagekeken zijn en gezond blijken te zijn krijgen ze dan ook vaak de enting

Jaarlijkse controle

Het is belangrijk uw huisdier jaarlijks te laten controleren. Ook als er ogenschijnlijk niets aan de hand lijkt kan het zijn dat uw huisdier toch al wat onder de leden heeft. Door uw huisdier regelmatig te laten nakijken kunnen sluimerende problemen sneller worden ontdekt en daardoor vaak ook beter worden behandeld

Ziek

Veel van de dieren bij ons op het spreekuur zijn ook daadwerkelijk ziek. Dit kan uiteen lopen van een oorontsteking, huidklachten tot meer serieuzere problemen zoals suikerziekte of nierfalen.

Beter maken

Op het spreekuur kijken wij onze zieke patiëntjes helemaal na en proberen te achterhalen wat er aan scheelt. Vaak is het mogelijk de behandeling al op de spreekuur te starten en meestal zijn de dieren dan snel weer beter.

Aanvullend onderzoek

Soms is niet meten duidelijk wat er mis is met bepaalde dieren. Het is dan vaak verstandig extra onderzoek te doen. Hierbij kan het gaan om bloedonderzoek, urineonderzoek, röntgen of echografie.

Extra informatie

Door middel van het aanvullend onderzoek vergaren wij extra informatie waarbij het in de meeste gevallen mogelijk is alsnog tot een diagnose te komen. Mocht we er desondanks niet uit komen dan is het soms noodzakelijk de hulp in te schakelen van een specialist.

Advies

Op ons spreekuur, maar ook aan de balie willen wij u ten alle tijden van advies dienen. Het kan hierbij gaan om advies over de gezondheid van uw dier, maar ook over advies over voeding, parasieten, huisvesting etc.

Actueel

Zowel onze dierenartsen als onze assistentes worden permanent geschoold om u van de meest recente adviezen te kunnen voorzien. Schroom daarom niet om uw vragen hen een van hen te stellen.

“Om een ieder voldoende aandacht te kunnen geven hebben wij consulten van 15 minuten. Individuele aandacht vormt volgens ons de kern van goede en zorgvuldige diergeneeskunde”

— Andre Gebben

Sterkliniek dierenartsen

Sterkliniek Dierenartsen is een samenwerkingsverband van verschillende gezelschapsdierenklinieken verspreid over heel Nederland. De deelnemende praktijken hebben gemeen dat ze de belangen van de diereigenaren en hun dieren voorop stellen. Daartoe streven ze naar een hoge kwaliteit in hun (diergeneeskundige) dienstverlening. Om de kwaliteit daadwerkelijk te borgen wordt deze ook gecontroleerd .

Lees meer

sterlogo_banner

about_small_1

Gecontroleerde hoge kwaliteit

De kwaliteit van een Sterkliniek wordt door een onafhankelijke en betrouwbare partij, met veel kennis van zaken en van buiten de beroepsgroep van Dierenartsen, streng gecontroleerd. Hierbij kunt u denken aan controle op de nascholing van dierenartsen en para-veterinairen, controle van bedrijfsprotocollen, controle op ijking en onderhoud van apparatuur, enzovoort.

Lees meer

cursus

Nascholing voor alle werknemers

Eén van de belangrijkste pijlers voor kwalitatieve goede diergeneeskunde wordt gevormd door een goed kennisniveau. Om het kennisniveau hoog te houden stelt Sterkliniek dierenartsen (i.t.t. de beroepsgroep) strenge regels t.a.v. nascholing. Nascholing is verplicht voor dierenartsen en para-veterinairen. Sterkliniek organiseert zelf ook nog aanvullende nascholing. Zo kan de organisatie heel snel reageren op veranderingen in het vak en nieuwe wetenschappelijke inzichten.

Lees meer

photodune-4830846-boy-with-long-blond-hair-playing-doctor-xs

Twee weten meer dan één

Binnen Sterklinieken vindt veel inter-collegiaal overleg plaats. Hierbij wordt kennis en kunde met elkaar uitgewisseld. Ook wordt elke kliniek jaarlijks onderworpen aan een visitatie bezoek. Hierbij kijken collega’s van een andere praktijk naar het diergeneeskundig handelen binnen de bezochte praktijk. Alles is er op gericht het niveau van kennis en kunde onderling te stimuleren en op een zo hoog mogelijk niveau te houden.

Lees meer