Al jaren zijn we gewend om onze huisdieren te vaccineren. We bouwen immuniteit op met drie puppyvaccinaties en met de jaarlijkse boostervaccinatie houden we de bescherming optimaal.

In onze praktijk houden wij een schema aan waarbij de meeste vaccinaties maar één keer per 3 jaar worden gegeven (Ziekte van Parvo, Hondenziekte (Distemper) en besmettelijke leverziekte (HCC)). Van de vaccinaties tegen kennelhoest en de Ziekte van Weil (Leptospirose) is bekend dat de vaccinatie maar één jaar bescherming biedt, dus deze vaccinatie wordt ieder jaar herhaald. Door te vaccineren bouwt een dier afweer op tegen een ziekte. Dit gaat in de vorm van zogenaamde antilichamen die in het bloed circuleren. De hoeveelheid antilichamen mag niet onder een bepaalde aantal komen, omdat dan de bescherming tegen de besmettelijke ziekte afneemt. Deze hoeveelheid antilichamen noemen we de antilichaamtiter. Van de vaccinaties die we eens per 3 jaar geven is bekend dat deze vaccinaties bij sommige dieren veel langer dan 3 jaar bescherming bieden. Of dit zo is en zo ja hoe lang dan precies verschilt heel erg per dier. Door de antilichaamtiter in het bloed te meten kunnen we vaststellen of de bescherming nog goed genoeg is. We noemen dit een titerbepaling.

Wij bieden vanaf oktober 2017 ook de mogelijkheid aan om een titerbepaling uit te voeren. Op deze pagina kunt u lezen wat dat inhoudt.

Waarom een titerbepaling laten uitvoeren?

Laten we voorop stellen: De vaccinaties die we aan onze huisdieren geven zijn veilig! Deze vaccins zijn uitvoerig getest en al jaren op de markt, waardoor we weten dat er geen schadelijke neveneffecten van zijn. Doordat we onze huisdieren zo trouw vaccineren hebben we nare, dodelijke ziektes uit Nederland verdreven. Echter doordat er steeds meer dieren geïmporteerd worden uit andere landen blijft het belangrijk onze huisdieren goed te beschermen. Er is helemaal niets op tegen om vaccinaties te boosteren, ook als uw huisdier nog goed beschermd is. Een dier kan niet teveel antilichamen hebben.

Het is al jaren mogelijk om titerbepalingen uit te laten voeren in het laboratorium, maar deze bloedonderzoeken zijn ontzettend duur. Tegenwoordig bestaat er een sneltest, de Vaccicheck, waarmee wij in de praktijk een antilichaamtiter kunnen bepalen. Hiermee is het mogelijk om tegen een redelijke prijs ‘op maat te vaccineren’. Dit houdt in dat we kunnen beoordelen of het nodig is de driejaarlijkse boostervaccinatie te geven of dat de bescherming nog voldoende is. Ook kunnen we controleren of de immuniteit ná vaccinatie voldoende is wat met name nuttig kan zijn als dieren (langdurig) ziek zijn of een verminderde afweer hebben.

Let op: Een titerbepaling is NIET mogelijk voor Leptospirose en Kennelhoest. Dit zijn serieuze ziekten waar vaccinatie de enige mogelijkheid is om uw huisdier te beschermen.

Voor- en nadelen van de Vaccicheck

Voordelen:

  • Vaccineren op maat mogelijk.
  •  Minder vaccinaties nodig wanneer de bescherming nog voldoende is.
  • Voor honden die een vaccinatiereactie hebben gehad, geeft het de mogelijkheid te weten of de bescherming na die vaccinatie nog voldoende is zonder opnieuw te hoeven vaccineren.
  • Mogelijkheid om na vaccinatie te controleren of er genoeg immuniteit is opgebouwd.

Nadelen:

  • Titerbepaling alleen mogelijk voor Parvovirus, Distempervirus en HCC-virus.
  • Vaccineren tegen Leptospirose en Kennelhoest is nog steeds jaarlijks noodzakelijk.
  • Niet alle honden vinden bloedafname prettig.
  • Net als een vaccinatie is ook een titerbepaling niet 100% betrouwbaar. Het is dus mogelijk dat de titerbepaling goed is, maar dat uw huisdier toch niet volledig beschermd is. We noemen dit een vals positieve uitslag.

Hoe gaat die titerbepaling in zijn werk. Wanneer doen we hem en wanneer niet?

Pups:

Voor een goede bescherming is het ontzettend belangrijk om de basisvaccinatie op 6, 9 en 12 weken uit te laten voeren. Dit geeft een basisbescherming aan uw pup. Natuurlijk heeft de pup door de melk van de moeder te drinken al antilichamen binnen gekregen en ook die geven een goede bescherming. Het is mogelijk de titer van deze antilichamen met de Vaccicheck te bepalen, toch raadden wij af om op basis van deze titer een pup niet te vaccineren. De Vaccicheck is namelijk niet 100% betrouwbaar. Uit onderzoek is gebleken dat van de dieren met een te lage titer zo’n 10-20% volgens de Vaccicheck een positieve titer heeft. Dat betekent dus dat de dieren onvoldoende beschermd zijn, maar de test zegt dat ze wel goed beschermd zijn. De ziektes waarvoor wij de titer kunnen bepalen zijn nou juist de ziektes waar vooral jonge dieren vatbaar voor zijn. De algehele weerstand en conditie van een jonge pup is nog niet optimaal. Door uw pup níet te vaccineren, loopt deze een onnodig risico ziek te worden. Daarnaast willen we graag dat uw pup zich op zijn gemak voelt bij ons in de praktijk. Wanneer we titerbepalingen willen laten uitvoeren, betekent dit dat we vanaf een leeftijd van 6 weken iedere drie weken bloed moeten afnemen voor een titerbepaling tot we gaan vaccineren. Niet iedere jonge pup vindt dit leuk en daarmee wordt dierenartsbezoek soms iets vervelends.

Waar wél iets voor te zeggen is, is om op 6 maanden leeftijd een titerbepaling te doen om te beoordelen of de puppyvaccinaties wel voor voldoende bescherming hebben gezorgd. Net als de Vaccicheck zijn ook vaccinaties niet 100% betrouwbaar. Met name bij pups kan soms de afweer die pups van hun moeder krijgen de werking van de vaccinaties wat verstoren, waardoor deze vaccinaties niet optimaal werken. Door bij pups op 6 maanden leeftijd de titer te bepalen weten we zeker of uw jonge hond goed beschermd is.

 

Jonge hond op 1 jaar leeftijd:

Op 1 jaar leeftijd geven we normaal gesproken de ‘grote cocktail’. Naast de vaccinatie voor Leptospirose en eventueel kennelhoest, ook die tegen Parvovirus, Distempervirus en HCC. Wij adviseren deze vaccinatie standaard te geven.

Het is op deze leeftijd mogelijk om een titerbepaling te doen. Echter op basis van de beschikbare onderzoeken wordt aangeraden ieder jaar een titerbepaling uit te voeren wanneer alleen de puppyvaccinaties zijn gegeven. Wanneer deze puppyvaccinaties op 1 jaar leeftijd geboosterd zijn dan mag uit worden gegaan van voldoende bescherming voor een periode van 3 jaar. Daarom adviseren wij de boostervaccinatie op 1 jaar leeftijd altijd te geven

 

Volwassen hond:

Iedere hond moet ieder jaar tegen Leptospirose worden gevaccineerd en eventueel tegen kennelhoest. Dit blijft onveranderd.

Voor Parvovirus, Distempervirus en HCC is het verstandig om drie jaar na de laatste grote cocktail vaccinatie voor het eerst een titerbepaling te doen. Op basis van een titerbepaling kunnen we zeggen of uw hond vanaf dat moment 1 of 3 jaar goed beschermd is. Afhankelijk daarvan geven we advies wanneer we opnieuw een titerbepaling moeten doen. Het is níet mogelijk advies te geven of de titer nog langer hoog genoeg is dan 3 jaar.

Ik wil graag een titerbepaling laten uitvoeren bij mijn hond. Hoe gaat dat in zijn werk?

Wanneer uw hond 3 jaar geleden voor het laatst de grote cocktail heeft gehad en u wilt graag een titerbepaling laten uitvoeren in plaats van de boostervaccinatie, kunt u hiervoor op ieder moment een afspraak maken. Tijdens dit consult vindt de jaarlijkse gezondheidscontrole plaats, waarbij we uw huisdier helemaal nakijken en eventuele problemen bespreken.

Vervolgens geven we de leptospirose vaccinatie en indien nodig de kennelhoest en/of rabiës vaccinatie en nemen we een klein beetje bloed af voor de titerbepaling. De uitslag van de titerbepaling duurt 1-5 werkdagen. Zodra we de uitslag hebben krijgt u een telefoontje van onze assistente met de uitslag. Wanneer er een positieve titer is, betekent dit dat uw hond goed beschermd is en zien we uw hond een jaar later terug voor de jaarlijkse gezondheidscontrole, vaccinatie voor leptospirose en evt. kennelhoest en rabiës. Wanneer de titer niet meer hoog genoeg is, zult u even terug moeten komen met uw hond voor de boostervaccinatie. Dit is een kort bezoek, waarvoor u een afspraak kunt maken.

Wat kost de titerbepaling en is dit heel veel duurder dan een vaccinatie?

Voor de jaarlijkse vaccinatie betaalt u inclusief de gezondheidscontrole € 64,50 excl. kennelhoest en € 87,- inclusief de kennelhoest. De meerprijs van de titerbepaling is € 40,-
Indien uw dier na de titerbepaling alsnog de vaccinatie moet krijgen, wordt deze kosteloos gegeven
Wilt u alleen komen voor een titerbepaling dan komen de kosten voor het consult nog bij de prijs van de vaccicheck en zijn de kosten € 77,50.

Ik heb het HZP afgesloten. Kan ik ook een titerbepaling bij mijn hond laten doen?

Ja dat kan! Binnen het plan valt de gezondheidscontrole en de vaccinatie tegen de ziekte van Weil en Kennelhoest. De meerprijs voor een titerbepaling is normaal € 40,- , als HZP klant krijgt u hier 10% korting op.